Υπηρεσίες

I. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
  • Ανεύρεση του κατάλληλου οικοπέδου ή κτηρίου για επένδυση με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη
  • Προτάσεις διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων του έργου
IΙ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
  • Μελέτη των απαιτήσεων, ανάδειξη της προσωπικότητας του χρήστη
  • Μελέτη όλων των σταδίων ή επιμέρους (προμελέτη, οριστική, μελέτη εφαρμογής)
  • Εμπειρία σε όλων των ειδών τις μελέτες (νέο έργο, ανακαίνιση, προσθήκη, εσωτερική διαρρύθμιση, διακόσμηση, έπιπλο)
  • Εμπειρία σε διαφόρων ειδών συστήματα κατασκευών (συμβατικά κτήρια, μεταλλικά κτήρια, σύμεικτα κτήρια, ξύλινες & μεταλλικές κατασκευές)
  • Σχεδιασμός βασισμένος σε βιοκλιματικές αρχές και νέες ενεργειακές τεχνολογίες (παθητικά-ενεργειακά συστήματα)
ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η GEMARCON Κατασκευαστική αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου ή και επιμέρους την κατασκευή ενός έργου από την αρχή μέχρι την παράδοσή του. Αρχές μας είναι η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η αισθητική, η οικονομία και η ταχύτητα.
Εξασφαλίζουμε την εφαρμογή των σχεδίων λεπτομερειών και την προσαρμογή τους όπου χρειάζεται με γνώση και ευελιξία. Παρακολούθηση και εφαρμογή του προϋπολογισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Οι συνεργάτες μας είναι επιλεγμένοι και ακολουθούν τις ίδιες αρχές.

ΙV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Μεγάλη εμπειρία επίβλεψης σε διάφορα είδη κατασκευών, συντονισμός και έλεγχος συνεργείων και γενική οργάνωση εργοταξίου.