Βράβευση του έργου “Υφαίνοντας με το τοπίο”, κατοικία στο Κώστο, Πάρος, Κυκλάδες

Έχουμε την ευχαρίστηση να σας ενημερώσουμε ότι το έργο μας “Υφαίνοντας με το τοπίο”, κατοικία στο Κώστο, Πάρος, Κυκλάδες βραβεύτηκε στον διαγωνισμό 13th International Design Awards