Βράβευση του έργου μας ΠΑΡΟΣ Σπείρα | 2016 απο το ΣΑΔΑΣ

Το έργο μας ΠΑΡΟΣ Σπείρα | 2016 βραβεύτηκε από τον ΣΑΔΑΣ το 2017

Βράβευση του έργου μας ΠΑΡΟΣ Σπείρα | 2016 απο το ΣΑΔΑΣ - 1