Βραβευση Big SEE Architecture 2022

Είμαστε χαρούμενοι, να ανακοινώσουμε τη βράβευσή του έργου μας “Υφαίνοντας με το τοπίο”

https://bigsee.eu/weaving-with-nature-a-house-in-kostos/

 

Βραβευση Big SEE Architecture 2022 - 1