ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 21 ΑΘΗΝΑ | 2004

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του “boutique” hotel εστίασε στην επεξεργασία του ορθογώνιου πρίσματος και στη σχέση της πόλης με το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Τα επαναλαμβανόμενα ανοίγματα και η συνολική επένδυση στο υπάρχον κτήριο με το χρώματος χοντροκόκκινο πωρόλιθο, έδωσαν μεγαλύτερη ένταση στις όψεις του κτιρίου καθιστώντας το κτίριο «γεγονός» για την Πλατεία Κάνιγγος. Το κτήριο πλαισιώνει την πλατεία αναδίνοντας έναν ζεστό μεσογειακό τόνο. Τα ανοίγματα αυτά αποτελούν και την οπτική σχέση του κάθε κυττάρου -δωματίου προς την πόλη και συγκεκριμένα με τον άξονα της οδού Ακαδημίας, όπου και προσανατολίζονται.
Το όλο πρίσμα δουλεύτηκε με τρόπο γλυπτικό, με αποτμήσεις και εσοχές, δημιουργώντας μια πιο ανθρώπινη κλίμακα, με αναφορά στην αρχιτεκτονική του ελλαδικού χώρου.