ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 2000

Ο τόπος που φιλοξενεί το συγκεκριμένο έργο, ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, είναι το ιδανικό περιβάλλον για να αναπτυχθεί μία αρχιτεκτονική που να απαντά στην έννοια της κίνησης.
Σχεδιάστηκε ένα σενάριο κτιρίων που επιτρέπει την εναλλαγή μορφών, με προσαρμοστικότητα σε προγράμματα και απαιτήσεις. Τοξωτοί μεταλλικοί φορείς δίνουν τη δυνατότητα για πολλαπλές εφαρμογές. Το κέλυφος ορίζει τον εσωτερικό χώρο με διαφορετικές συνθέσεις στην επιφάνεια πλήρωσής του, με εναλλαγή υλικών. Υαλοπετάσματα επιτρέπουν την οπτική διαπερατότητα και μεταμορφώνουν τις κτηριακές δομές τη νύχτα, σε φωτεινό σήμα.
Αρχιτεκτονική για τον οδηγό και το δρόμο, κτίρια που αντιλαμβάνεται κανείς μέσα από μεγάλη ταχύτητα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Η.ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – Α.ΚΩΣΤΙΚΑΣ Ο.Ε, ΜΕΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ