ΠΑΤΜΟΣ μεσαιωνικό | 2010

Το κτήριο βρίσκεται μέσα στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας, κάτω από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και πάνω από τον δρόμο που συνδέει την Χώρα με το λιμάνι. Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου (συστάδας σπιτιών) στο οποίο εντάσσεται και το οποίο απαρτίζεται από «εν σειρά» παράθεση σπιτιών.
Είναι πλατυμέτωπο κτήριο με πρόσοψη και είσοδο επί του δρόμου. Είναι διώροφο με αυλή, η οποία είναι και ο πυρήνας του σπιτιού. Υπάρχει δεύτερη είσοδος και στην πίσω όψη στο επίπεδο του Α’ ορόφου προς τον πίσω δρόμο.
Η κύρια κατοικία αναλύεται σε δύο ορόφους, ισόγειο και όροφο. Στον πρώτο όροφο οργανώνεται η κουζίνα, η τραπεζαρία και τα υπνοδωμάτια. Στον δεύτερο όροφο υπάρχει το σαλόνι με έξοδο σε δώμα και στον πίσω δρόμο και δύο μικρά υπνοδωμάτια.
Το κτήριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Λόγω της παλαιότητάς του όμως, απαιτήθηκαν κάποιες εργασίες-επεμβάσεις μικρής κλίμακας. Αυτές αφορούν κάποιες υδραυλικές εγκαταστάσεις, επισκευές των ξύλινων κουφωμάτων, τοπικές επισκευές επιχρισμάτων, εργασίες χρωματισμών και επισκευές κεραμικών δαπέδων.
Οι τελευταίες αφορούν μερικά σημεία όπου έχει παρατηρηθεί φθορά στα κεραμικά στοιχεία του δαπέδου. Αυτά απομακρύνθηκαν προσεκτικά και αντικαταστάθηκαν με πανομοιότυπα κεραμικά τούβλα. Επιλέχτηκαν παραδοσιακά υλικά. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν με άξονα τον σεβασμό στην αρχιτεκτονική του κτηρίου.