ΠΑΡΟΣ βράχοι | 2005

To οικόπεδο βρίσκεται στη περιοχή της Αγίας Ειρήνης στο δυτικό μέρος του νησιού και έχει θέα την Αντίπαρο. Στο οικόπεδο σχεδιάζεται μια κατοικία μικτής επιφάνειας 275μ2. Η κατοικία αποτελείται από μια κλιμακωτή σύνθεση όγκων που θυμίζει γραμμική παράταξη βράχων με διαφορετικά μεγέθη. Το αποτέλεσμα είναι μια κυβική σύνθεση που έχει αναφορά στη προσθετική λογική των κατοικιών του νησιού που μεγάλωναν συν τω χρόνω όσο μεγάλωνε η οικογένεια και οι ανάγκες της. Στη συνέχεια των όγκων δημιουργούνται φαρδιά τοιχία που προστατεύουν τις Δυτικές αυλές από τους πλευρικούς ανέμους. Τα τοιχία αυτά σε συνδυασμό με τη κλιμακωτή διάρθρωση των στηθαίων δημιουργούν μια γλυπτική σύνθεση που αναφέρεται στη λογική των έργων του κινήματος του Κυβισμού στις αρχές του αιώνα. Στο περιβάλλοντα χώρο η τοποθέτηση μεγάλων βράχων σε παράταξη υλοποιεί σε φυσική διάταξη την ιδέα από την οποία προήλθε η σύλληψη της σύνθεσης.

Μελέτη-επίβλεψη: ΜΕΤΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ