ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | 2014

 

 

 

Το έργο πρόκειται για τον «Εκσυγχρονισμό των Αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού» στην θέση Κελάρια. Η νέα σύγχρονη γραμμή ενώνει το υψόμετρο 1750 με το 2250, με ένα συνδυαστικό σύστημα προηγμένης τεχνολογίας. Όλες οι κτιριακές υποστηρικτικές δομές σχεδιάζονται με σεβασμό στο ορεινό περιβάλλον, και με επαναχρησιμοποίηση υλικών εκσκαφής. Τα κτήρια έχουν διακριτική παρουσία, με απλές γραμμές, όπως η αρχιτεκτονική του ορεινού τοπίου. Υπάρχει διάλογος με τα υπάρχοντα κτήρια, οργάνωση των εξωτερικών χώρων με άξονα την κίνηση των πεζών και των χιονοδρόμων. Ο σχεδιασμός προσαρμόζεται στις κλιματολογικές συνθήκες, με χρήση κατάλληλων υλικών εξασφαλίζοντας την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων. Ο στατικός σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος, υπόγειοι χώροι με οπλισμένο σκυρόδεμα, υπέργειοι με μεταλλικές κατασκευές με πλαγιοκάλυψη από μεταλλικά θερμομονωτικά πανέλα.