Δημοσιεύσεις

Λίστα αρχιτεκτονικών περιοδικών που έχουν δημοσιεύσει τη δουλειά μας.

ARCHITECT MARCH-APRIL 2023
Δείτε : Book #3515
DOMES ISSUE 168
Δείτε : Book #2557
BEST OF ISLANDS
Δείτε : Book #3382
BEST OF HOUSES 2016
BEST HOUSES 2016
ILI-KTIRIO ΤODAYS’ ARCHITECTURE 09/2015
MAISON DE CAMPAGNE 2015
ARCHITECTS IN GREECE – ATHENS – KTIRIO PUBLICATIONS
DOMES 2014
AA-09.2014
HELLENIC CONSTRUCTIONS ISSUE 198-JUNE 2015
EK REVIEW SEPTEMBER 2015
BUILDING, ISSUE 9-NOVEMBER/DECEMBER 2013.jpg
HELLENIC CONSTRUCTIONS, ISSUE 180-SEPTEMBER 2013
DOMES 2013
DOMES 2012
KTIRIO, ISSUE 6-JULY-AUGUST 2012
MATERIAL AND BUILDING, ISSUE 96-FEBRUARY 2012
HELLENIC CONSTRUCTIONS-ISSUE 161-OCTOBER 2011
Α3 MAGAZINE 2011
CASAVIVA-ISSUE 30-AUGUST 2010
BUILDING-ISSUE N.4-MAY 2010
MAISON DE CAMPAGNE -COLLECTOR’S EDITION-2010
HELLENIC CONSTRUCTIONS-ISSUE N.139-AUGUST 2009
HELLENIC CONSTRUCTIONS ISSUE N.127-MAY 2008
HELLENIC CONSTRUCTIONS ISSUE N.115-MARCH 2007
HELLENIC CONSTRUCTIONS-MARCH 2005
ARCHITECTURE AS ART-MAGAZINE-DECEMBER 2004.jpg
HELLENIC CONSTRUCTIONS-JUNE 2004
ARCHITECTURE WORKSHOP- INTERIOR SPACE ARCHITECTURE+DESIGN-2003
3RD BIENALLE FOR YOUNG GREEK ARCHITECTS-DECEMBER 2001
DESIGN+ART IN GREECE 2001
DESIGN+ART IN GREECE 2000